COLOFON / DISCLAIMER

Colofon

Tekst, Logo, Design, Development en Fotografie: Doeke Romp

Copyright

Copyright © 2005 - 2020 Doeke Romp Coaching & Consultancy. Alle rechten zijn voorbehouden aan Doeke Romp Coaching & Consultancy. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, film, dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enigerlei wijze.

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) correct is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Doeke Romp Coaching & Consultancy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van deze website.

Privacy

Doeke Romp Coaching & Consultancy leeft de Wet op de Privacy nauwgezet na; uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

 
   
  © Doeke Romp 2008 - 2023     info@doekeromp.nl   Disclaimer